Domů » Stavba páteře

Stavba páteře

Připravili jsme pro vás seriál o páteři, ve kterém se dozvíte co je páteř, jakou má funkci a jaká jsou její nejčastější onemocnění. A probereme také jednotlivé úseky páteře s jejich typickými problémy a některé základní cviky. V prvním dílu se podíváme na stavbu páteře.

Páteř

Páteř

Páteř

Páteř je nosnou a zároveň pohyblivou oporou našeho těla. Skládá se z obratlů a meziobratlových plotének. Ploténky jsou pevné, ale pružné destičky tvořené pevnějším prstencem po obvodě a rosolovitým jádrem. Ploténky jsou uloženy mezi jednotlivými obratli a svojí pružností umožňují pohyb páteře nejen při předklánění, zaklánění, úklonech, rotacích, ale slouží i jako odpružení např. při chůzi. Svojí strukturou jsou ploténky uzpůsobeny k namáhání v tlaku, tahu i mírném krutu. Tvarem ploténky kopírují tvar obratlových těl. Na páteři můžete najít při pohledu z boku dvě prohnutí páteře (lordózy), krční a bederní, a dvě „vyhrbení“ páteře (kyfózy), hrudní a v oblasti křížové kosti. Tato zakřivení nám dovolují pracovat s větší zátěží, než kdyby byla páteř rovná. Při pohledu zezadu by páteř neměla být nikam vychýlena. Páteř můžeme rozdělit do několika úseků, na krční, hrudní a bederní páteř a na kost křížovou a kostrč. Jednotlivé úseky páteře se stavebně odlišují, řekneme si tedy něco o těchto odlišnostech. Ty jsou dány především stavbou obratlů. 

Na většině obratlů můžeme najít tyto části: tělo, obratlový oblouk a obratlové výběžky. Velikost obratlového těla se ovšem mění, nejmenší je u krčních obratlů a směrem dolů se postupně zvětšuje až k bederním obratlům. Od kosti křížové se začínají zmenšovat. Otvorem mezi obratlovým obloukem a tělem obratle prochází mícha. Z obratlového oblouku vystupují celkem tři obratlové výběžky. Dva příčné do stran a třetí, tzv. trnový, směrem vzad. Ten můžeme nahmatat na zádech.

Mimo velikosti se obratle liší svým vzhledem. Na rozdíl od ostatních má všech sedm krčních obratlů v sobě otvor pro tepnu zásobující mozek. První krční obratel, nosič, nemá obratlové tělo, a je kloubně spojen se zubem druhého obratle. Čepovec, druhý krční obratel, má zub, který vystupuje z těla obratle směrem k hlavě.

Obratel

Obratel

 

Pod krčními obratli se nachází dvanáct hrudních obratlů, které se odlišují od ostatních kloubními plochami pro spojení s dvanácti páry žeber.

Dále následuje pět bederních, nejmohutnějších, obratlů. Na ně navazuje křížová kost srostlá z pěti obratlů a kostrč srostlá obvykle ze čtyř obratlů.

Spoje na páteři

Spojení na páteři umožňují pohyblivost páteře a zároveň zajišťují její pevnost. Jednotlivé obratle jsou odděleny meziobratlovými ploténkami a propojeny meziobratlovými klouby. Tato spojení jsou zajištěna proti rozpadnutí páteřními vazy. O meziobratlových ploténkách byla již řeč výše, budeme se tedy věnovat zbývajícím spojům. Pohyb páteře umožňují meziobratlové klouby s volnými pouzdry. Zakřivením kloubních ploch a postavením kloubních výběžků je dán konečný rozsah pohyblivosti v daném úseku páteře. Dalšími spoji jsou nepohyblivá spojení křížových a kostrčních obratlů a v neposlední řadě také spojení lebky s páteří.

Spoje na páteři

Spoje na páteři

 

Mezi zpevňující komponenty patří vazy. Páteřní vazy můžeme rozdělit na krátké a dlouhé. Krátké vazy jdou mezi jednotlivými obratli (spojují sousední výběžky a oblouky sousedních obratlů), dlouhé vazy se rozpínají v celé délce páteře. Zpevňují celou páteř a zabraňují příliš velkým pohybům, které by mohly vést k poškození páteře.

Kromě těchto spojení je na páteř napojena lebka, dvanáct párů žeber a pánev. Jako celek tvoří základní nosnou konstrukci našeho těla. 

Pokud budete mít další otázky, kontaktujte nás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *