Smluvní zdravotní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízené má smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami. Klienti ostatních zdravotních pojišťoven budou ošetřeni za přímou platbu dle ceníku.

Název pojišťovny kód
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 211