Domů » Můj pohled na kurz s prof. Mélanií Morin

Můj pohled na kurz s prof. Mélanií Morin

Kurz: Evidence based fyzioterapie u chronické pánevní bolesti a dysfunkcí pánevního dna

V první řadě chci poděkovat Mgr. Zdeňku Čechovi za to, že “vozí” do ČR takovéto úžasné lektory a vyplňuje mezery jak pre-, tak postgraduálního vzdělávání. Ke kurzům se vždy snažím přistupovat s otevřenou myslí a nemít očekávání, i když přiznávám, že u kurzů Rehaeducy je to čím dál tím těžší – už prostě tuším, že kurz bude super. 

Svaly pánevního dna, zdroj: Anatomyka

A teď už k samotnému kurzu. Prof. Mélanie Morine byla celou dobu plná energie, nadšená, i o přestávkách s námi živě diskutovala, jako kdyby si vůbec nepotřebovala odpočinout. Můj dojem doplňuje i to, že často zmiňovala svoje “skvělé studenty”, bylo znát, že si velmi váží všech spolupracovníků. 

A co jsme se dozvěděli? 

Mluvili jsme o patofyziologii vzniku pánevních bolestí, možnostech testování a diagnostice, včetně praktického nácviku 2D a hlavně 3D/4D ultrazvuku – tady chci podotknout, že jsem se poměrně pobavila – cena 3D/4D USG je v ČR cca 1,2 milionu, což paní profesorka označila jako levné. 
Pokračovali jsme ve vyšetření tzv. štětičkovým testem, vyšetřovali jsme pánevní dno, hodnotili svalově napětí pomocí Reissingovy škály, ošetřovali jsme fascie pánevního dna velmi jemným přístupe, využívali jsme postupy neuromobilzace nervů inervujících oblast pánevního dna. 

V rámci léčby jsme se dotkli i využití biofeedbacku a laser terapie, což mě osobně vede k určitému přehodnocení toho, co jsem si o biofeedbacku myslela. 

V neposlední řadě jsme se věnoval i studii (postupům a výsledkům), kterou publikovala Mélani Morin se svým týmem v roce 2016. 

Nutno podotknout, že součástí postupů byla i velmi široká edukace pacientů – a to včetně doporučovaných hygienických pomůcek, životního stylu, vhodných lubrikačních gelů a také toho, jak vůbec funguje bolest. 

Dobrou zprávou je, že fyzioterapie opravdu funguje a to dokonce velmi dobře. 

Jaký je pro mě závěr z tohoto kurzu? Naučila jsem se některé nové techniky, které určitě budu uplatňovat v praxi, u dalších jsem získala větší jistotu v provádění. Neznamená to ale, že bych chtěla opustit to, co doposud používám, jen jsem si zase rozšířila repertoár a moje terapie tak bude šitá ještě více na míru konkrétní pacientce.